W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

pcssW ramach praktyk zawodowych, uczniowie klasy II TAI (technik informatyk) mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem systemów i infrastruktury Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS).

Przewodnikiem po nowoczesnym budynku – który uczniowie zwiedzili od piwnic aż po dach – był pan Rafał Mikołajczak, pracownik centrum. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe działa od 1993 roku i jest afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Misją centrum jest integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki. Jest ono liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych m.in. w krajowej naukowej sieci Pionier – Polskim Internecie Optycznym.

Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje wiele funkcji: dostawcy mocy obliczeniowej i systemów archiwizacji; dostawcy Internetu i usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym; centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych a także bezpieczeństwa systemów i sieci; jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty oraz sfery społecznej; ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku metakomputera; centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej.

Ponadto PCSS jest operatorem sieci miejskiej POZMAN. Dostarcza także różnym podmiotom następujące usługi: obliczenia dużej mocy, usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, telekonferencje itp.), archiwizacja plików, regionalne bazy danych (biblioteczne oraz informacji naukowej), usługi specjalizowane (laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji) oraz dystrybucja i serwis oprogramowania.

Możliwość poznania tak zaawansowanych technologii była wielką przygodą dla przyszłych informatyków z Zespołu Szkół Politechnicznych. W imieniu uczniów bardzo dziękujemy panu Rafałowi Mikołajczakowi za umożliwienie przeprowadzenia zajęć. Organizatorem wycieczki był pan Rafał M. Socha.

GALERIA