Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A Innowacje Techniczne

olimpiada-innowacjiW dniu 24 kwietnia 2014 roku w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej odbyły się Okręgowe Eliminacje  Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Naszą szkołę, wśród 21 prac z całego okręgu, reprezentowało 5 prac w czterech kategoriach: R - Pomysł techniczny, U - Usprawnienie Softwarowo-Techniczne, P - Pomoc Dydaktyczna, E - Pomysł Ekologiczny. Olimpiada zakończyła się ogromnym sukcesem dla naszych uczniów. W kategorii U Mateusz Radny z klasy IV ATI oraz Marcin Szykowny i Mateusz Michalski z klasy III TE za pracę pt. Inteligentny System Automatyki RSM zrealizowaną pod kierunkiem pana Witolda Michalaka otrzymali pierwsze miejsce i w nagrodę pamiątkowe dyplomy i tablety. W kategorii E Paulina Machińska i Natalia Dąbek klasy II TEK oraz Albert Nowicki z klasy II TE za pracę pt. Wpływ rolnictwa na stan jakości wód powierzchniowych w Gminie Września na podstawie badania jakości wody w głównych kanałach melioracyjnych, zrealizowaną pod kierunkiem pana Janusza Czyża uzyskali drugie miejsce i w nagrodę pamiątkowe dyplomy oraz książki. W kategorii P Damian Augustyniak z klasy II TE za pracę pt. Symulator działania regulatorów ciągłych typu P, I, PI, PID, zrealizowaną pod kierunkiem pana Krzysztofa Chlebika również zajął drugie miejsce. Jednocześnie prace, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w swojej kategorii zakwalifikowane zostały do Eliminacji Ogólnopolskich, a uczniowie otrzymują tytuł finalisty olimpiady. Wśród prac nienagrodzonych znalazły się prace uczennic z klasy III TA Marty i Hanny Urbaniak, które zrealizowały pracę pt. Oświetlenie w terenach zieleni oraz Magdaleny Balickiej i Joanny Gromadzińskiej, które zrealizowały pracę pt. Budowa i analiza przekroju ławki z obracanym siedziskiem. Obie prace realizowane były pod kierunkiem pani Liliany Sull. Jury Konkursowe nagrodziło również nauczycieli, którzy nieprzerwanie od kilku lat nadzorują przygotowanie prac przez uczniów. Wśród wyróżnionych znalazł się również pan Witold Michalak. Uczniom i opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy pozostałych do udziału w kolejnej edycji olimpiady.

 

GALERIA: