Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik ekonomista

Aktualności
zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi tego zawodu >>


Ekonomia
- dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.


Technik ekonomista
posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo-płacowej i finansowo-księgowej
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych
 • stosowanie oprogramowania finansowo-księgowego.

Przedmioty ekonomiczne realizowane w szkole

 • rachunkowość 
 • ekonomika 
 • podstawy ekonomii i prawa
 • pracownia rachunkowości
 • pracownia zarządzania firmą
 • pracownia ekonomiczna
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciele

ekonomia

Paulina Adamczyk, Anna Chęcińska, Małgorzata Głowacka, Agnieszka Pol


Oferta dla kandydatów
zapoznaj się ze szczegółową ofertą dla kandydatów >>


Dokumenty


Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 • Olimpiada Wiedzy o ZUS
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
 • Konkurs Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu "Zostań Ekonomistą"
 • Turniej Talentów "Akademia Księgowego"
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs NBP "Laptop na bank"
 • Współpraca z Centrum Edukacji Prawnej
 • Współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Współpracy z Urzędem Skarbowym we Wrześni
 • Współpraca z II Oddziałem ZUS w Poznaniu
 • Festiwal Piosenki Miłosnej

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
 • Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 • Turniej Talentów "Akademia Księgowego"
 • Festiwal Piosenki Miłosnej

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap