Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik ekonomista

Aktualności
zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi tego zawodu >>


Ekonomia
- dyscyplina nauk zajmująca się gospodarowaniem czynnikami produkcji w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Jest to nauka społeczna o procesach gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja dóbr.


Technik ekonomista
posiada umiejętności takie, jak:

 • sprawne posługiwanie się wiedzą z zakresu podstaw ekonomii, finansów ekonomiki, podstaw prawa i rachunkowości,
 • samodzielne tworzenie dokumentacji handlowej, kadrowo-płacowej i finansowo-księgowej
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • prowadzenie rachunkowości, obliczanie podatków
 • analizowanie wskaźników ekonomicznych i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych
 • stosowanie oprogramowania finansowo-księgowego.

Przedmioty ekonomiczne realizowane w szkole

 • rachunkowość 
 • ekonomika 
 • podstawy ekonomii i prawa
 • pracownia rachunkowości
 • pracownia zarządzania firmą
 • pracownia ekonomiczna
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciele

ekonomia

Paulina Adamczyk, Anna Kołodziejczak, Anna Ostrowska-Kołodziejczak, Roksana Owczarzak,
Anna Chęcińska, 
Małgorzata Głowacka


Oferta dla kandydatów
zapoznaj się ze szczegółową ofertą dla kandydatów >>


Dokumenty

Wyszukiwarka

zlota tarcza technika 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni zajęło 2 miejsce w województwie wielkopolskim i 18 miejsce w Polsce w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł
„Złotej Szkoły 2019”


PM 1
PM 2.5
PM 10
25
38
44
2019-10-22 13:59:02

edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap