Drzwi Otwarte Politechniki Poznańskiej

politechnika-poznanskaW dniu 14 marca 2014 roku uczniowie klasy IV TB (technik budownictwa) wzięli udział w Dniach Otwartych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Spotkanie otworzył Prodziekan ds. nauki i współpracy zagranicznej dr hab. inż. prof. nadzw. Tomasz Mróz, który przedstawił krótko strukturę wydziału, kryteria rekrutacji i limity przyjęć. Po wprowadzeniu głos zabrała Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i stypendiów, przybliżając zgromadzonym zasady przyznawania pomocy materialnej.

Następnie głos zabrali przedstawiciele kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska, krótko omawiając te dwa kierunki studiów. Na zakończenie uczniowie zostali oprowadzeni po terenie uczelni przez przedstawiciela studentów i przewodniczącego koła naukowego, odwiedzając m.in. laboratorium wytrzymałości materiałów budowlanych, gdzie mieli okazję przyjrzeć się badaniom. Wizytę na Dniach Otwartych Politechniki Poznańskiej, można uznać za udaną. Uczniowie zdecydowani, tylko umocnili się w swoim przekonaniu, a Ci którzy dotąd się wahali, są o krok bliżej podjęcia decyzji...