Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik architektury krajobrazu

Aktualności
zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi tego zawodu >>


Architektura krajobrazu
- dyscyplina nauki 
związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. 


Technik architektury krajobrazu
posiada umiejętności takie, jak:

 • kształtowanie krajobrazu,
 • projektowanie terenów zieleni oraz małej architektury ogrodowej,
 • wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z zakładaniem terenów zieleni.

Przedmioty z zakresu architektury krajobrazu realizowane
w szkole

 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • uprawa roślin ozdobnych
 • charakterystyka roślin ozdobnych
 • rysunek techniczny i odręczny
 • projektowanie i urządzanie terenów zieleni
 • podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • kosztorysowanie
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • kurs jazdy ciągnikiem rolniczym
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
 • historia i rewaloryzacja założeń ogrodowych
 • materiałoznawstwo i podstawy geodezji
 • pielęgnacja terenów zieleni
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy

Nauczyciele

architektura

Liliana Sull, Monika Sitko, Hanna Piątek


Oferta dla kandydatów
zapoznaj się ze szczegółową ofertą dla kandydatów >>


Dokumenty


Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok "Architektura krajobrazu"
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu
 • Program edukacyjny Izby Architektów RP "Kształtowanie Przestrzeni"
 • Współpraca z Klubem Gaja
 • Święto Drzewa
 • Dożynki Powiatowe w Pyzdrach
 • Święto Drzewa
 • Wycieczka edukacyjna – Palmiarnia Poznańska , Ogrodnictwo A. A. Kłak 
 • Dzień z dynią
 • Kiermasz dekoracji bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych
 • Kurs florystyczny
 • Sadzenie lasu w leśnictwie Dębina
 • Festiwal Piosenki Miłosnej – przygotowanie dekoracji i wystroju sali
 • Konkurs plastyczny
 • Prace pielęgnacyjne zieleni wokół szkoły
 • Współudział w sadzeniu drzew na terenie powiatu wrzesińskiego po nawałnicy

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok "Architektura krajobrazu"
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu
 • Program edukacyjny Izby Architektów RP "Kształtowanie Przestrzeni"
 • Kurs florystyczny
 • Zajęcia z obsługi programów graficznych
 • Dożynki Powiatowe w Kołaczkowie

 • Wycieczki na Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu "Gardenia"
 • Sadzenie lasu w leśnictwie Dębina
 • Festiwal Piosenki Miłosnej – przygotowanie dekoracji i wystroju sali
 • Prace pielęgnacyjne zieleni wokół szkoły
 • Kiermasz dekoracji bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych
 • Program Erasmus + „European House of the Future Actually Created by The Students”,
 • Wyjazd edukacyjny na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

Wyszukiwarka

srebrna tarcza technika 2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest wśród 150 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2018”

 

edziennik


logo NPRC


logo kartaSzkolnabip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap