Leksykon wiedzy o społeczeństwie

wos pixabay cc0Nauczyciele Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni – pani Aneta Sarbinowska-Murawiecka i pani Marlena Czyż są współautorami „Leksykonu wiedzy o społeczeństwie dla uczniów, maturzystów i studentów”, który ukazał się w tym roku pod redakcją prof. zw. dra hab. Zbigniewa Bloka. Książkę opublikowało Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.