Święto Niepodległości i ślubowanie klas pierwszych

logo NŚN 2019W piątek, 8 listopada 2019 roku, o godz. 11:11 rozpoczęły się szkolne obchody Święta Niepodległości. O tej właśnie symbolicznej godzinie w całej Polsce uczniowie z ok. 19 tysięcy szkół, w tym także uczniowie ZSP - zwłaszcza uczniowie klas pierwszych, odśpiewali cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Krótki rys historyczny poświęcony wydarzeniom z 1918 roku przedstawił Stanisław Ćwierczkiewicz – uczeń kl. II TI (technik informatyk). Po jego wystąpieniu miała miejsce uroczysta zmiana pocztu sztandarowego.

Obecni maturzyści przekazali sztandar szkoły w ręce młodszych kolegów i koleżanek, po czym nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku złożyli je przedstawiciele aż z piętnastu klas.

Obchody Święta Niepodległości uświetniło wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich, które zainicjował chór złożony przede wszystkim z uczniów starszych klas. Tradycyjnie kierował nim pan Mirosław Jadryszak. Na zakończenie wszyscy wysłuchali piosenki, w wykonaniu Olgi Wojciechowskiej, uczennicy kl. I TEK (technik ekonomista, po szkole podstawowej). Słowa owej piosenki "Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą", skłoniły wszystkich do refleksji i zwieńczyły szkolną uroczystość.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości.

Renata Bianek

GALERIA