Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

technik ekonomista

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 4 lata lub 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obliczania podatków,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • obsługiwania urządzeń biurowych,
 • identyfikowania i interpretowania zdarzeń gospodarczych w skali mikro i makro,
 • stosowania w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów i narzędzi finansowych oraz wykonywania analiz i sprawozdań z działalności gospodarczej,
 • komunikacji interpersonalnej.

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty zawodowe

teoretyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy ekonomii - w trakcie tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii zarówno w skali mikro i makro
 • Rachunkowość - nauczysz się ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • Ekonomika - na zajęciach poznasz zasady prowadzenia działalności gospodarczej,  warunki i możliwości jej prowadzenia oraz prawidłowości występujące w podejmowanych decyzjach. Dzięki tym zajęciom zapoznasz się ze sporządzaniem dokumentów i sprawozdań dotyczących produkcji, sprzedaży i usług  oraz zasad marketingu. Nauczysz się analizować i oceniać sytuację finansową w przedsiębiorstwie
 • Prawo - tematem zajęć będzie stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

praktyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Pracownia ekonomiczna - na tych zajęciach, przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego (Rewizor), finansowego dla małych przedsiębiorców (Rachmistrz), kadrowo-płacowego (Gratyfikant, Płatnik) oraz magazynowo-sprzedażowego (Subiekt) zapoznasz się z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Technika biurowa - tematem tych zajęć jest sporządzanie typowych dokumentów, obsługa administracyjna firm, poznanie obowiązków pracownika biurowego czy asystenta szefa firmy. Poznasz zasady redagowania i przechowywania pism, organizację pracy w biurze wraz z nowoczesnymi urządzeniami biurowymi
 • Pracownia zarządzania firmą - nabędziesz umiejętność stosowania zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych na podstawie gier symulacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pracownia statystyki - w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki
 • Pracownia rachunkowości - nabędziesz umiejętność ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych, sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych. Obliczysz i zinterpretujesz wskaźniki analizy finansowej w przedsiębiorstwie

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i geografia

Zajęcia specjalizacyjne

mają charakter pracowni komputerowej, w której uczniowie przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz magazynowo-sprzedażowego symulują prowadzenie działalności gospodarczej. Będziesz pracował na programach komputerowych z grupy Insert GT: Subiekt (sprzedaż i magazyn), Rewizor (pełna księgowość), Rachmistrz (mała księgowość), Gratyfikant (kadry i płace), a także na programie Płatnik, który zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Praktyka zawodowa

odbywa się w urzędach użyteczności publicznej, biurach rachunkowych oraz w bankach. Realizowana jest w klasie II w wymiarze 4 tygodni oraz w klasie III w wymiarze 2 tygodni

Praca zawodowa

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w jednostkach organizacyjnych np. biura rachunkowe, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, a także w administracji i księgowości różnych przedsiębiorstw. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach

Co słychać u przyszłych techników ekonomistów?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Wyszukiwarka

Złota Tarcza Techniak 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”edziennik


Projekt: Nauka - to lubię!


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap