304 historia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 AM 4TM zaj. wych.
AM 2mpr historia
AM 4TI u_hist.i sp.
AM 4TB u_hist.i sp.
AM 4TB u_hist.i sp.
2 8:35- 9:20 AM 1TM historia
  AM 1TE historia
AM 2TE wos
AM 1TM historia
3 9:30-10:15 AM 3mmo wos
AM 2mmo historia
AM 4TM u_hist.i sp.
AM 4TI u_hist.i sp.
AM 3TE u_hist.i sp.
4 10:30-11:15 CK 4TE uaut.
AM 1TEk historia
AM 3TAI u_hist.i sp.
AM 3TE u_hist.i sp.
AM 3TI u_hist.i sp.
5 11:25-12:10 AM 2TI wos
AM 2TEk wos
AM 3TI u_hist.i sp.
K8 2TM religia
K6 3mmo religia
6 12:20-13:05 AM 4TM u_hist.i sp.
K8 1TM religia
  AM 1TE historia
K6 4TB religia
7 13:10-13:55 AM 3TAI u_hist.i sp.
K8 4TAI religia
CK 2TE urtv
K6 2TB religia
K6 2TE religia
8 14:00-14:45 AM 1TEk historia
K8 1mmo religia
CK 2TE urtv
K6 2TAI religia
 
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum