Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Historia szkoły

remPoczątki kształcenia zawodowego we Wrześni sięgają roku 1868. Szkoła na przestrzeni lat zlokalizowana była w kilku miejscach na terenie Wrześni, aby ostatecznie 20 września 1950 roku zainaugurować zajęcia w obecnej lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego 1. Placówka wielokrotnie zmieniała również swoją nazwę, aby od 1 września 2002 roku pracować jako Zespół Szkół Politechniczny im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. W skład zespołu wchodziły różnego typu zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły maturalne: technika, licea zawodowe, liceum profilowane, a także szkoły policealne. Dzisiaj zespół tworzy: Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 oraz Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych.


Kalendarium

1868

 • 15 marca - utworzono tzw. Szkołę Rzemieślniczą Niedzielną we Wrześni (szkoła istniała do 1886 roku)

1886

 • utworzono Szkołę Uzupełniającą we Wrześni - Fortbildungsschule (zajęcia trwały od początku 1887 roku do końca 1918 roku)

1908

 • powstało Towarzystwo Terminatorów we Wrześni

1918/1919

 • wielu uczniów-terminatorów z Wrześni wzięło udział w powstaniu wielkopolskim

1919

 • 15 października - rozpoczęły się zajęcia w polskiej dokształcającej szkole rzemieślniczej we Wrześni

1920

 • 20 uczniów szkoły zgłosiło się ochotniczo do Wojska Polskiego

1924

 • powstała Rada Nadzorcza szkoły na czele z burmistrzem panem Wacławem Sołtysiakiem

1928

 • listopad - uroczyste obchody 10-lecia niepodległej Polski

1932

 • szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa we Wrześni

1934

 • w miejsce odchodzącego na emeryturę rektora pana Wincentego Gawęckiego, kierującego szkołą od 1920 roku, nowym kierownikiem szkoły został pan Zenon Kaczmarek
 • 17 listopada - pod dyrekcją pana Ludwika Kończala zorganizowano chór szkolny, składający się z 46 uczniów

1935

 • maj - uroczystości związane ze śmiercią Józefa Piłsudskiego
 • zakończenie budowy i uruchomienie świetlicy dla uczniów szkoły przy ul. 3 Maja 4 (obecnie budynek Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko" z oddziałami integracyjnymi)

1936

 • listopad - szkoła otrzymała nową salę szkolną w siedzibie byłej Szkoły Wydziałowej przy ul. 3 Maja 4

1937

 • 31 stycznia - 2 lutego- odbyła się wystawa prac uczniów i absolwentów szkoły w świetlicy przy ul. 3 Maja 4
 • marzec- zaprezentowano pierwsze amatorskie przedstawienie teatralne pt. "Wybiła godzina święta" (o powstaniu wielkopolskim 1918/19), przygotowane przez uczniów i absolwentów szkoły (reż. Alfons Wiśniewski)
 • 8 grudnia- uroczystości 50-lecia Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej

1938

 • przy szkole utworzono klasę dziewcząt, liczącą 28 uczennic
 • w pomieszczeniach świetlicy szkolnej urządzono tzw. noclegownię dla uczniów-terminatorów mieszkających poza Wrześnią

1939-1945

 • II wojna światowa, szkoła zamknięta przez hitlerowskich okupantów

1945

 • 27 lutego- Kuratorium w Poznaniu upoważniło pana Zenona Kaczmarka do zorganizowania szkoły zawodowej we Wrześni, której był kierownikiem do marca 1951 roku
 • 12 kwietnia- szkoła wznowiła działalność po zakończeniu działań wojennych w budynku przy ul. 3 Maja 4 (był to jednocześnie początek roku szkolnego 1944/45 - przyspieszonego)
 • lipiec - szkołę opuścili pierwsi absolwenci, którzy naukę rozpoczęli jeszcze przed wybuchem wojny w 1939 roku

1946

 • wrzesień - szkoła otrzymała nazwę: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa we Wrześni

1947, 1948, 1949

 • coroczne wystawy dorobku uczniów i absolwentów szkoły, organizowane pod hasłem "Nie wydrze nikt rzemiosła z rąk polskich, ni Ojczyzny"

1948

 • Miejska Rada Narodowa we Wrześni podjęła decyzję o przyznaniu budynku byłej szkoły powszechnej przy ul. Dzieci Wrzesińskich w użytkowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej
 • 28 listopada - w szkole powstała Zakładowa Organizacja Związkowa

1949

 • wrzesień- rozpoczęto starania o przyznanie szkole obiektów przy ul. Wojska Polskiego 1

1950

 • 20 września- zainaugurowano zajęcia w budynku przy ul. Wojska Polskiego; naukę kontynuowały oddziały PŚSZ a rozpoczynały: Zasadnicza Szkoła Metalowa, Technikum Mechaniczne, Technikum Elektryczne i Liceum Elektryczne II stopnia
 • wrzesień - uruchomienie warsztatów szkolnych w sali gimnastycznej ibudynku szkolnym przy ul. Wojska Polskiego; pierwszym kierownikiem został pan Alfons Łosiński

1951

 • 1 marca- zakończenie pełnienia funkcji kierownika szkoły przez pana Zenona Kaczmarka; nowym dyrektorem szkoły został pan Władysław Żurawski, ajego zastępcą pan Marian Bryl
 • wrzesień- otwarto internat Zasadniczej Szkoły Metalowej CUSZ przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13
 • koniec września - oddano do użytku nowo zbudowany barak, wktórym prowadziły działalność warsztaty szkolne

1952

 • utworzono Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną (istniała do 1954roku)

1953

 • maj - odbyła się pierwsza w dziejach szkoły matura, którą zdało 18 uczniów

1954

 • 27 lipca- oddanie do użytku nowo zbudowanych warsztatów szkolnych (obecna hala główna)
 • zlikwidowano Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną
 • utworzono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa (istniała do 1959 roku)
 • Szkolny Klub Sportowy "Zryw" zdobył mistrzostwo Polski szkół zawodowych w hokeju na lodzie

1954-1955

 • zbudowano garaże i magazyny maszyn rolniczych

1957

 • luty - w budynku przy ul. Wojska Polskiego rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego (zajęcia trwały do 1971 roku)
 • utworzono 5-letnie Technikum Mechanicznym dla Pracujących

1959

 • utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodowąa
 • kierownikiem warsztatów szkolnych został pan Roman Schoener

1960

 • kwiecień- oddano do użytku budynek nowego internatu przy ul.Wojska Polskiego (budowę rozpoczęto w 1958 roku)

1960-1961

 • zmodernizowano budynek szkoły (m.in. zainstalowano centralne ogrzewanie, położono posadzki na korytarzach i parkiet w klasach oraz pobudowano klatkę schodową)
 • ogrodzono tereny szkolne i przy internacie wybudowano chlewnię oraz rozpoczęto urządzanie boisk sportowych (wybudowano lodowisko, a także boiska do siatkówki i koszykówki)

1961

 • odbyła się pierwsza matura w Technikum Mechanicznym dla Pracujących
 • utworzono 5-letnie Technikum Elektryczne

1962

 • otynkowano wszystkie obiekty szkolne (budynek szkoły, internat iwarsztaty)
 • utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (przy Zakładach Wytwórczych Głośników "Tonsil")
 • wrzesień- Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała imię Marcelego Nowotki

1966

 • maj- odbyła się pierwsza matura w 5-letnim Technikum Elektrycznym
 • utworzono Technikum Mechaniczne na podbudowie Szkoły Przysposobienia Rolniczego (istniało do 1970 roku)

1967

 • zakończenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez pana Władysława Żuławskiego; nowym dyrektorem szkoły został pan Marian Bryl, a jego zastępcą pan Tadeusz Krzywdziński

1967-1968

 • wzniesiono i oddano do użytku pomieszczenia i budynki pomocnicze przy warsztatach szkolnych (krajalnia, magazyn materiałów łatwopalnych, magazyn materiałów podstawowych, spawalnia elektryczna, malarnia, garaże i inne)

1968

 • szkoła otrzymała sztandar, ufundowany przez Zakłady Wytwórcze Głośników "Tonsil"

1969-1970

 • przy warsztatach szkolnych wybudowano jadalnię wraz zzapleczem kuchennym

1970

 • drugim zastępcą dyrektora szkoły została pani Krystyna Szpunar

1971

 • utworzono 3-letnie Technikum Mechanicznym (po zasadniczej szkole zawodowej)

1972

 • rozbudowano boiska sportowe i urządzono bieżnie

1973

 • utworzono Zespół Szkół Zawodowych im. Marcelego Nowotki we Wrześni

1974

 • utworzono Liceum Zawodowe

1974-1975

 • wzniesiono dwupiętrowy budynek tzw. biurowiec warsztatów szkolnych

1975

 • szkoła odniosła pierwszy sukces w finale centralnym Turnieju Młodych Mistrzów Techniki; podobne sukcesy odtąd odnoszono co roku
 • szkoła zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Szkoła Zawodowa - szkołą kultury ibezpieczeństwa pracy"

1976

 • 1 września- w szkole odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego
 • utworzono Średnie Studium Zawodowe
 • zastępcą dyrektora szkoły został pan Roman Kulczak

1977

 • maj- uroczyście otworzono szkolną Izbę Pamięci Narodowej
 • internat szkoły zdobył drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie "Internatiada"

1979 i 1980

 • reprezentacja szkoły zajęła pierwsze miejsce w punktacji ogólnej w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych "Unitra-Dom"

1982

 • przy szkole otwarto strzelnicę

1983

 • po 32 latach kierowania szkołami zawodowymi we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego odszedł na emeryturę dyrektor pan Marian Bryl, a po 33 latach pracy w tej szkole jego zastępca pan Tadeusz Krzywdziński
 • nowym dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Smejda, a jego zastępcą pan Jerzy Rogoziński

1984

 • na emeryturę odszedł zastępca dyrektora pan Roman Kulczak, a jego miejsce zajął pan Zdzisław Kasprzyk

1987

 • rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły (budynek został oddany do użytku dopiero w 2003 roku)

1990

 • szkoła nawiązała współpracę z Lycee Professionnel Saint-Etienne w Cesson-Sevigne w Bretanii (Francja)

1991

 • absolwent szkoły Krzysztof Waszak zdobył mistrzostwo Polski juniorów w pchnięciu kulą

1992

 • 1 września - po przeprowadzonych w ciągu dwóch miesięcy remontach rozpoczęły się zajęcia szkolne w budynkach koszar, opuszczonych przez wojska radzieckie
 • szkoła nawiązała stałą współpracę ze szkołą zawodową Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbüttel (Niemcy)

1993

 • 1 września- nastąpił podział klas i grona pedagogicznego na dwa zespoły; przy ul. Koszarowej 12 utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 2, którego dyrektorem został pan Zdzisław Kasprzyk, a jego zastępczyniami pani Anna Paluszak i pani Eugenia Potęga

1994

 • 18 maja - odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Bohaterów Monte Cassino oraz nowego sztandaru; szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

1995

 • kwiecień- delegacja szkoły wzięła udział we Włoszech w uroczystych obchodach 50-lecia wyzwolenia Bolonii przez 2 Korpus Polski Bolonii 
 • uczeń szkoły Jacek Bocian zdobył srebrny medal w biegu na 400 metrów oraz brązowy w sztafecie 4x400 metrówna Mistrzostwach Europy juniorów na Węgrzech 
 • 15 grudnia- szkoła współtworzyła Klub Szkół Monte Cassino, zrzeszający placówki nawiązujące swoim imieniem do historii i tradycji 2 Korpusu Polskiego

1997

 • 1 września- przewodniczącą Rady Rodziców szkoły została pani Maria Taciak - burmistrz miasta i gminy Września
 • po raz pierwszy najlepszym maturzystom szkoły zostały przyznane stypendia prezesa Rady Ministrów
 • 25-27 września - wizyta w szkole niemieckiej delegacji ze starostą landu Wolfenbűttel B. Drake; odsłonięto pomnik-tablice na cmentarzu ewangelickim wSokolnikach

1999

 • 1 września - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez pana Tadeusza Smejdęnowym dyrektorem szkoły został pan Bogdan Nowak

2001

 • maj- wizyta w szkole delegacji trzech dyrektorów z Worksop (Anglia, hrabstwo Nottingham)
 • maj - z okazji 100. rocznicy strajku dzieci wrzesińskich szkoła zorganizowała program artystyczny w trakcie uroczystości
 • listopad - rewizyta przedstawicieli szkoły w Worksop (Anglia, hrabstwo Nottingham)

2002

 • 18 maja- przekazanie szkole przez pana prof. Edwarda Jakubowskiego ziemi spod Monte Cassino
 • 1 września - szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
 • 1 września - rozpoczęły naukę klasy 4-letniego technikum, 3-letniego liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej
 • 1 października- powstał Szkolny Klub Europejski "My iŚwiat"
 • odbyły się obchody 10-lecia współpracy z Carl-Gotthard-Langhans-Schule w Wolfenbüttel (Niemcy)

2003

 • wrzesień- odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły

2004

 • 18 maja - odbył się pierwszy Rajd Rowerowy z okazji Święta Patrona (impreza cykliczna) 
 • 31 sierpnia - zlikwidowany został działający przy szkole internat 
 • 1 września - w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik telekomunikacji

2005

 • 21-23 kwietnia - poczet sztandarowy szkoły wraz z opiekunem panią Marleną Czyż, wziął udział we Włoszech w uroczystych obchodach 60-lecia wyzwolenia Bolonii przez 2 Korpus Polski
 • maj - uczniowie przystąpili po raz pierwszy do tzw. nowej matury
 • 1 lipca - zlikwidowano warsztaty szkolne; w ich miejsce powstało Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne
 • 15 lipca - zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - pana Leszka Wiœniewskiego zastąpił pan Marek Chęciński
 • 1 września - w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk
 • 25-27 listopada - szkoła była organizatorem IV Młodzieżowego Sejmiku Karpackiego - Zjazdu Klubu Szkół Monte Cassino
 • 30 listopada - odbył się I Przegląd Twórczości Przeróżnej, czyli "Groch z Kapustą" - prezentacja twórczoœci uzdolnionej młodzieży (impreza cykliczna)

2006

 • 8 maja - w nowym budynku szkoły odsłonięto płaskorzeźbę upamiętniającą wyzwolenie włoskiego miasta Imola, podarowanej szkole przez przedstawicieli tego miasta
 • czerwiec - po raz pierwszy odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

2007

 • marzec - w szkole odbyła się pierwsza edycja Dnia Międzynarodowego, organizowana przez nauczycieli języków obcych (impreza cykliczna)
 • 16 kwietnia - zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - panią Mariannę Zimną zastąpiła pani Anita Rembowicz-Robaszkiewicz
 • 16 lipca - Urząd Patentowy RP udzielił Świadectwa Rejestracji nr 11468 na obrotową tablicę wiszącą nauczycielowi szkoły panu Kazimierzowi Kowalskiemu
 • 1 września - w szkole rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik budownictwa
 • 18 grudnia - zorganizowano spotkanie opłatkowe dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły (impreza cykliczna)

2008

 • czerwiec - wizyta w szkole bpa Wojciecha Polaka (późniejszego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski)
 • 1 września - w szkole odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2008/2009

2010

 • 15 lutego - szkoła zorganizowała pierwszą edycję międzypowiatowego przeglądu polskiej tematyce miłosnej "Miłość ci wszystko wybaczy..." (impreza cykliczna); organizatorem przeglądu była pani Agnieszka Pol
 • 20 lutego - w szkole zainicjowano wieloletni projekt pod nazwą "Wikiprojekt Powiat wrzesiński", funkcjonujący w ramach Wikipedii - wolnej encyklopedii; inicjatorem przedsięwzięcia był pan Rafał M. Socha
 • 18 września - odbyły się uroczystości 60-lecia szkoły przy ul. Wojska Polskiego, połączone ze zjazdem absolwentów oraz wręczeniem nowego sztandaru (poświęcenia sztandaru dokonał bp Wojciech Polak - późniejszy Arcybiskup Gnieźnieński i Prymas Polski)

2011

 • kwiecień - I Wrzesińskie Forum Szkół i Pracodawców (impreza cykliczna)

2012

 • czerwiec - szkoła otrzymała po raz pierwszy tytuł "Szkoła z klasą 2.0", związany z wdrożeniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnej, przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i redakcję "Gazety Wyborczej"

2013

 • 23 października - otwarto nowy kompleks boisk szkolnych 
 • 21 listopada - odbyła się premiera filmu promującego szkołę; film zrealizował uczeń szkoły Maciej Jóźwiak przy wsparciu licznej rzeszy uczniów i nauczycieli

2014

 • 15 stycznia - w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 3 miejsce w Wielkopolsce oraz 18. miejsce w skali wszystkich techników w kraju
 • 17 lutego - opublikowano nowy serwis internetowy szkoły; serwis stworzył uczeń szkoły Paweł Ruminkiewicz przy wsparciu grona nauczycieli
 • 17-21 lutego - w szkole odbyło się spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu Comenius "Students teach students the world of recycling", w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Francji, Hiszpanii i Niemiec
 • 26 marca - szkoła została członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
 • 18 maja - poczet sztandarowy szkoły wraz z opiekunem panią Marleną Stajkowską, wziął udział we Włoszech w uroczystych obchodach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino
 • 30 maja - 1 czerwca - szkoła była gospodarzem finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B
 • 3 czerwca - zmarł wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych we Wrześni pan Marian Bryl
 • 5 września - szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i dzieł wybitnych, polskich pisarzy, wzmocnienie tożsamości oraz potrzeby dbania o poprawną polszczyznę (impreza cykliczna)
 • 17-22 listopada - grupa uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych przebywających na polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Krzyżowej uczestniczyła w spotkaniu z premier Polski Ewą Kopacz oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel; Obie panie spotkały się z okazji 25. rocznicy Mszy Pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim, która odbyła się w Krzyżowej

2015

 • 14 stycznia - w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 2 miejsce w Wielkopolsce oraz 11. miejsce w skali wszystkich techników w kraju
 • czerwiec - po raz pierwszy w historii szkoły uczeń - Szymon Domżalski - uzyskał średnią ocen 6,0
 • 1 września - na froncie starego budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, przypominającą, że budynek ten wzniesiono jako Żywy Pomnik Strajku Dzieci Wrzesińskich przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim (kamień węgielny wmurowano i poświęcono 9 października 1938 roku)

2016

 • 14 stycznia - w prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika "Perspektywy" Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych zajęło 2 miejsce w Wielkopolsce oraz 6. miejsce w skali wszystkich techników w kraju
 • 1 września - uruchomiono kształcenie pracowników młodocianych we współpracy z firmami Volkswagen Poznań i Gestamp Polska
 • 18 października - we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wdrożono Kartę Szkolną, która pozwala wejść i wyjść z budynku szkoły

2017

 • 1 września - zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły - panią Anitę Rembowicz-Robaszkiewicz zastąpiła pani Magdalena Kostecka

Wyszukiwarka

Złota Tarcza Techniak 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Procedury ZSP


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Cyfrowa Szkoła 2020@


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms