Szkolenie firmy Cekol

cekolDnia 17 marca 2017 roku uczniowie klasy II TB (technik budownictwa) wzięli udział w pokazie wykonywania gładzi gipsowych na suchej zabudowie. Szkolenie prowadzone było przez fachowca z firmy Cekol, który jednocześnie omawiał zastosowane materiały, przygotowanie podłoża jak i technologie wykonania gładzi metodą ręczną i maszynową.

Szkolenia przyczyniają się do uatrakcyjnienia zajęć, które w znacznym stopniu wpływają na uściślenie związku kształcenia teoretycznego z praktyką, powodują unowocześnienie procesu kształcenia w zawodach budowlanych oraz stają się czynnikiem stymulującym do ciągłego kształcenia się uczniów. Serdecznie dziękujemy firmie Cekol za udostępnione materiały i przeprowadzenie szkolenia.

GALERIA