V Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

olimpiada bibliologiczna i informatologicznaZakończyły się szkolne eliminacje V Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, organizowanej przez Uniwersytet Łódzki. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką w tym również cyfrowymi nowościami w tym zakresie. Zespół Szkół Politechnicznych na kolejnym etapie reprezentować będą cztery osoby: Stanisław Roszkowiak z klasy II TI (technik informatyk) oraz Klaudia Wojciechowska, Mateusz Chmielewski i Mikołaj Zielonka z klasy III TI (technik informatyk).

Uczniowie przygotowali eseje na temat wizji bibliotek w literaturze pięknej, filmach i grach komputerowych oraz na temat informatologii jako dyscypliny naukowej czasów współczesnych. W szkolnej komisji pracowali: pani Renata Bianek oraz pan Rafał M. Socha.