Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II

logo 100 lat JPII18 maja przypada setna rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka Karola Wojtyły. Jego życie związane z posługą papieską staje się wielkim autorytetem dla pokoleń młodych ludzi na całym świecie. Niezapomniany i nadal żywy pozostaje obraz papieża pielgrzyma i świadka Ewangelii Chrystusa. W świecie pełnym zagrożeń i lęków, w którym przychodzi nam żyć i tworzyć współczesną kulturę, musimy sięgnąć do wzorca osoby papieża Jana Pawła II. Gdyż tylko na wartościach moralnych wynikających z Dekalogu można budować szczęśliwe i bezpieczne jutro. Nie w oparciu o promowanie własnej osoby i w dążeniu do zaspokajania swych potrzeb, lecz z troską o bliźniego, z tym poczuciem solidarności i braterstwa w tworzeniu kultury przyjaźni oraz akceptacji. Niech nasz święty Rodak z Wadowic wyprasza naszej Szkole, wszystkim pracownikom, uczniom i gronu pedagogicznemu łaski z Nieba na każdy dzień.

Ks. Leszek Zych