Finalistka Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości blok B w czasie epidemii!

olimpiada innowacjiDnia 11 marca 2020 roku odbyły się w naszej szkole eliminacje on-line Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B, do których przystąpili następujący uczniowie: Amelia Hejna z klasy I TEK (technik ekonomista), Weronika Kierecka z klasy I TEK (technik ekonomista), Magdalena Bzowa z klasy II TEK (technik ekonomista), Zuzanna Głuc z klasy II TEK (technik ekonomista), Zuzanna Majorek z klasy II TEK (technik ekonomista), Julia Nowakowska z klasy II TEK (technik ekonomista), Natalia Szczepańska z klasy II TEK (technik ekonomista), Eryk Gawron z klasy II TE (technik elektronik) oraz Sebastian Wróbel z klasy II TE (technik elektronik).

Zadaniem uczniów było rozwiązać test wielokrotnego wyboru na podstawie ustawy "Prawo własności przemysłowej" i publikacji prof. B. Orłowskiego "Krótka historia wynalazków".

Dnia 27 kwietnia 2020 roku Weronika Kierecka, Magdalena Bzowa oraz Eryk Gawron (najlepsi w eliminacjach szkolnych) wzięli udział w eliminacjach okręgowych, gdzie oprócz testu wielokrotnego wyboru musieli zmierzyć się również z zadaniami otwartymi.

Na podstawie wyników okręgu Wielkopolska Północna drużyna z ZSP zdobyła łącznie najwięcej punktów zajmując odpowiednio trzecie (W. Kierecka), czwarte (E. Gawron) i piąte miejsce (M. Bzowa) w okręgu.

Tym samym Weronika Kierecka z klasy I TEK (technik ekonomista) stała się finalistką Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości blok B. Weronika otrzymuje tytuł finalisty, tym samym jest zwolniona z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, poza tym finaliści stopnia centralnego mogą być przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na przykład na kierunki studiów określone w uchwałach Senatu Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i innych uczelni.

Wszystkim uczestnikom składam szczere gratulacje za chęci i wytrwałość!

Dziękuję również panu Witoldowi Michalakowi za opiekę nad techniczną częścią olimpiady.

Opiekun merytoryczny:
Małgorzata Głowacka - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych