Erasmus+

erasmusI. Nazwa Projektu:
Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen! (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę!)

II. Czas trwania:
1 września 2019 - 31 sierpnia 2021

III. Szkoły uczestniczące w projekcie:

  • Niemcy: CARL - GOTTHARD - LANGHANS - SCHULE, Wolfenbüttel - główny koordynator;
  • Polska: ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH, Września.

IV. Tematyka projektu:

Stworzenie 20 słupków ogrodzeniowych na cmentarzu ewangelickim w Sokolnikach.

V. Zadania Zespołu Szkół Politechnicznych:

Wykonanie pomiarów na cmentarzu ewangelickim na cmentarzu w Sokolnikach, stworzenie wg pomiarów projektu słupków ogrodzeniowych, przesłanie go do partnerów z Niemiec, wspólne wykonanie słupków oraz ich montaż na terenie cmentarza.

VI. Cele:

  • rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki, jak również nabywanie nowych doświadczeń;
  • rozwój umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów;
  • rozwój umiejętności związanych z przemysłem 4.0 oraz poszerzanie wiedzy historycznej obu krajów;
  • kształtowanie kompetencji osobistych;
  • wytworzenie i wzmacnianie więzi między uczestnikami projektu;
  • nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami w środowisku lokalnym.

VII. Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.


logo ErasmusW ramach zadań projektu Erasmus + "Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen/Od podziału do współpracy - zespalamy Europę" uczniowie klasy 2 TM (technik mechanik) wraz z opiekunem p.Jackiem Plutą dokonali pomiarów słupków ogrodzeniowych na cmentarzu ewangelickim w Sokolnikach. Czytaj więcej...