Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Matematyka narzędziem w moim zawodzie

projektNa zajęciach dodatkowych "Matematyka narzędziem w moim zawodzie" realizowanym w ramach projektu unijnego „Nauka – to lubię!” uczniowie poznali nowe treści matematyczne wykraczające poza podstawę programową oraz utrwalali i poszerzali wiedzę zdobytą podczas lekcji matematyki. Dodatkowo rozwijali swoje zainteresowania matematyczne oraz kompetencje miękkie przydatne w życiu codziennym oraz w pracy.

Program zajęć obejmował:

  • rozwiązywanie układów 3 równań liniowych z 3 niewiadomymi oraz 4 równań liniowych z 4 niewiadomymi różnymi metodami – wyznaczniki, metoda macierzy, rozwinięcie Laplace’a
  • całka nieoznaczona, oznaczona i jej zastosowanie do obliczania pól powierzchni pod krzywą,
  • zastosowanie pochodnych do zadań optymalizacyjnych,
  • różne sposoby dowodzenia – metoda wprost, nie wprost, przez zaprzeczenie,
  • rozwijanie umiejętności dowodzenia, argumentacji i logicznego myślenia,
  • budowanie brył z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych zakupionych w ramach realizacji tego projektu – rozwijanie kreatywności, wyobraźni przestrzennej, dokładności. Uczniowie budowali bryły według schematu np. dwunastościan foremny albo eksperymentowali i wymyślali nowe budowle,
  • wyjazd na warsztaty na Politechnice Poznańskiej,
  • zadania konkursowe Koala – praca w grupach, argumentowanie, logiczne myślenie, kreatywność i pomysłowość.

GALERIA

Wyszukiwarka

Złota Tarcza Techniak 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Procedury ZSP


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Cyfrowa Szkoła 2020@


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms