Tydzień z DKMS

logo DKMS 2018Miniony tydzień upłynął w Zespole Szkół Politechnicznych pod hasłem "Tydzień z DKMS - Dawca Szpiku". W ramach akcji w dniu 18 grudnia 2018 roku odbyły się spotkania promocyjno-informacyjne dla uczniów klas III i IV, w trakcie których pedagog szkolny pan Piotr Jóźwiak razem z pielęgniarką szkolną panią Barbarą Dobrosielską przybliżyli uczniom najważniejsze kwestie związane z rejestracją w bazie potencjalnych dawców szpiku sposobami pobierania komórek macierzystych.

Podczas krótkich wykładów obalone zostały także mity panujące w społeczeństwie na temat dawstwa szpiku.

Finałem akcji był 20 grudnia - dzień rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Łącznie, zarejestrowało się 25 uczniów z naszej szkoły. Wierzymy, że z każdym rokiem ta liczba wzrośnie, a Tydzień Dawcy Szpiku na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

W przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu rejestracji zaangażowali się członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu: Magdalena Trzmiel, Katarzyna Charemsa, Weronika Kozielska, Aleksandra Miczuga, Kinga Dębowska, Kacper Wyrozumialski, Wiktor Patelka, Daniel Urbanowicz oraz Jakub Krzyżan. Ich udział w pracach związanych z "Tygodniem z DKMS" pokazuje, że idea niesienia pomocy jest im bardzo bliska.

Nad całością przeprowadzanych zajęć czuwała grupa nauczycieli: pani Anna Adam, pani Katarzyna Stachowiak, pani Justyna Jurkiewicz oraz wspomniany wyżej pan Piotr Jóźwiak.

GALERIA