Zespół Szkół Politechnicznych

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

ZSP - Wiedza

wiedza

kola

 

 • Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów na wybranej przez Ciebie uczelni oraz uzyskanie   dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i rozpoczęcia pracy zawodowej.
 • Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym przez Ciebie zawodzie i podjęcie pracy.
 • Przedmioty ogólnokształcące są realizowane w zakresie podstawowym w takim samym zakresie we wszystkich typach szkół ponadgimanzjalnych. W technikum dwa wybrane przedmioty będziesz realizował w zakresie rozszerzonym:
 • technik informatyk:
  matematyka i fizyka lub matematyka i język angielski
 • technik elektronik: matematyka i fizyka
 • technik budownictwa: matematyka i fizyka
 • technik mechanik: matematyka i fizyka
 • technik ekonomista: matematyka i geografia
 • technik architektury krajobrazu: matematyka i biologia

 


 

ZSP - Praktyka

praktyka

kola

 

Nauka w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej daje Ci możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego równolegle z nauką w szkole.

Praktyczną część nauki zawodu realizujemy podczas:

 • zajęć w pracowniach,
 • praktyk zawodowych w zakładach produkcyjnych i urzędach,
 • wycieczek edukacyjnych oraz spotkań z pracodawcami.


ZSP - Umiejętności

umiejetnosci

kola

 

Zdobędziesz  i rozwiniesz kompetencje niezbędne do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nauczysz się m.in.:

 • efektywnie współpracować w grupie,
 • organizować pracę własną i zespołu,
 • kreatywnie i konsekwentnie realizować zadania,
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje,
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych,
 • planować i prowadzić działalność gospodarczą.


ZSP - Nasze mocne strony

nasze mocne strony

 • Posiadamy ofertę edukacyjną dostosowaną do trendów i potrzeb rynku pracy.
 • Odnosimy sukcesu naukowe - nasi uczniowie są laureatami i finalistami  olimpiad na szczeblu ogólnopolskim.
 • Jesteśmy szkołą bez barier - posiadamy budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. windę.
 • Dbamy o dobre warunki pracy - uczymy w nowocześnie urządzonych pracowniach.
 • Stawiamy na rozwój zawodowy - poza praktykami zawodowymi organizujemy staże absolwencki  oraz wyjazdy edukacyjne.
 • Wybieramy innowacje - realizujemy nowoczesne programy nauczania z przedmiotów zawodowych, uczestniczymy w projektach rozwijających kluczowe kompetencje m.in. z zakresu informatyki i ekonomii (ECDL, AS Kompetencji, Jestem Przedsiębiorczy).
 • Uczymy języków obcych w praktyce - organizujemy wymiany uczniowskie, praktyki zawodowe za granicą, projekty edukacyjne we współpracy z Niemcami, Francją i Hiszpanią.
 • Jesteśmy ciekawi świata - zapraszamy interesujących gości z uczelni i innych instytucji np.: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Wspieramy talenty artystyczne - organizujemy  festiwale i przeglądy artystyczne, wystawy plastyczne, tworzymy szkolną telewizję, wspólnie kolędujemy.
 • Szanujemy historię i tradycję - pielęgnujemy cmentarz ewangelicki w Sokolnikach,  spotykamy się z absolwentami i byłymi pracownikami, organizujemy rajd z okazji święta patrona szkoły.
 • Inicjujemy akcje charytatywne - uczymy się wolontariatu pomagając osobom potrzebującym i wspierając edukację dzieci w przedszkolach.
 • Dbamy o formę fizyczną - żeglujemy, organizujemy turnieje szkolne, obozy sportowe, rajdy rowerowe i wycieczki krajoznawcze.
 • Wspieramy samorządność uczniowską, bo Twój głos jest dla nas ważny.

Co by było, gdyby nie było...

co by bylo 

Pytanie takie wydaje się być z gruntu banalne, ale dlaczego nie zabawić się własną wyobraźnią i nie zapytać – choćby samego siebie – jak wyglądałby świat, gdyby nie było... Zespołu Szkół Politechnicznych przy ulicy Wojska Polskiego?

W pierwszym odruchu można by wzruszyć ramionami i odpowiedzieć sobie, że świat spokojnie zniósłby ten defekt i w swoim odwiecznym rytmie podążałby własną drogą...

Ale czy na pewno? Najpewniejsze chyba jest to, że od kilkudziesięciu lat rzesze młodych ludzi chcących zdobyć średnie wykształcenie inne niż ogólnokształcące uciekałyby z Wrześni i tym samym nasze miasto straciłoby setki, jeśli nie tysiące wartościowych ludzi, którzy swoje talenty i swoją mądrość zostawiliby gdzie indziej. Dość wspomnieć, że aż 60% spośród najważniejszych w gminie i powiecie osób (mam na myśli ludzi władzy) swoją młodość spędziło właśnie przy ulicy Wojska Polskiego. Pobawmy się przez chwilę w „szkolnych lizusów” i wyobraźmy sobie, że tych osób mogłoby nie być...

Wyobraźmy sobie, że w czasach, gdy Września słynęła Tonsilem, Meramontem i Mikromą, brakuje zaplecza młodego narybku, że trzeba go „importować”. Ale nie trzeba było, ponieważ rok w rok część absolwentów szkoły trafiała wprost do tych firm, a część wędrowała, między innymi na politechnikę, by po kilku latach wrócić do rodzinnego miasta. Ci, którzy nie wracali, robili spektakularne kariery gdzieś w Polsce. Wysocy urzędnicy państwowi, menedżerowie, biznesmeni, konstruktorzy, dowódcy wojskowi, wykładowcy akademiccy, nauczyciele i duchowni. Gdzie byliby ci ludzie, jakie byłoby ich życie, jak potoczyłyby się ich kariery, gdyby nie ukończyli tej właśnie szkoły? Gdyby tej szkoły w ogóle nie było?

Na pewno ich historie stanowią część historii szkoły, która była i która jest, szkoły autentycznej i jedynej w swoim rodzaju.

A dzisiaj? Gdyby nie zmieniająca się regularnie oferta nauczanych zawodów, gdyby nie próba zainteresowania gimnazjalistów całym wachlarzem specjalności – od informatyki poprzez mechanikę, elektronikę, budownictwo, ekonomię – aż po architekturę krajobrazu? Czy Września wobec młodego człowieka zachowałaby jeszcze jakąkolwiek moc kuszącą?

Czy wrzesińscy uczniowie mieliby możliwości odbywania zagranicznych praktyk zawodowych? Gdyby nie trwające od ponad dwudziestu lat partnerstwo z niemiecką szkołą zawodową w Wolfenbűttel, gdyby nie obustronna troska o przetrwanie tego partnerstwa, gdyby nie uparte opowiadanie się po stronie potrzeb naszych uczniów, to... No właśnie, co?

O prawdziwej jakości pracy szkoły świadczyć może wiele czynników. Wśród nich z całą pewnością znajdują się rezultaty maturalnych egzaminów. Od strony formalnej mówią one wiele, ale nie mówią wszystkiego. Publicystyczne rankingi szkół od kilku lat przynoszą na Wojska Polskiego dobre wieści. Drugie miejsce wśród techników całej Wielkopolski! Jedenaste miejsce w Polsce! Czy może być lepiej? Może. Tym bardziej, że w poprzednim roku powodów do radości było jeszcze więcej, ale konkurencja nie śpi i czasem trzeba ustąpić miejsca innym. Wśród kryteriów rankingu znajdują się także udział uczniów w olimpiadach i opinia akademicka. Właśnie one każdorazowo przesądzają o wynikach, mówiąc jednocześnie o czymś naprawdę ważnym – o uczniowskich pasjach, w których rozwijaniu szkoła nie tylko nie przeszkadza, ale je twórczo wzmacnia. I są tego spektakularne efekty: czołowe lokaty uczniów na szczeblu ogólnopolskim, i to uczniów np. klas drugich!

Co by było, gdyby nie było ZSP? Może to drobiazg, biorąc pod uwagę galaktyczny ogrom Wikipedii, ale czy ziemia wrzesińska w takim wymiarze, na jaki zasługuje, znalazłaby swoje miejsce na stronach tej największej sieciowej encyklopedii, gdyby nie Wikiprojekt „Powiat Wrzesiński”? A skupił on zainteresowanie dziesiątek uczniów i można już z dużą dozą pewności stwierdzić, że spora ich część na zawsze połknęła bakcyla „bycia encyklopedystą”. Mowa o uczniach Zespołu Szkół Politechnicznych. I wracające w tym miejscu, jak mantra, pytanie: a co by było, gdyby nie było...

Różne dziwne i zarazem sympatyczne rzeczy dzieją się we wrzesińskich szkołach. Każda z nich zachowuje swoją wyrazistość. To dobrze, tak właśnie powinno być. W owym „pięknym różnieniu się” szkoła przy ulicy Wojska Polskiego zachowuje od lat właściwy sobie wymiar. Mimo że najstarsi pracujący w niej nauczyciele nie pamiętają jej jako szkoły typowo męskiej, to jednak, choćby z pozoru, ślad męskiej przygody w swej ofercie szkoła ciągle posiada. Kurs żeglarski i kurs ratowniczy są tego właśnie przykładem, chociaż galerie zdjęć z wodniackich igraszek zadają kłam stwierdzeniu o zamykaniu czegokolwiek przed dziewczętami, które od wielu, wielu lat stanowią sporą część uczniowskiej braci. Jeszcze tylko stare legendy miejskie humorystycznie przypominają o nasuwających się skojarzeniach wizerunku szkoły z wizerunkiem seminarium duchownego...

Co by było, gdyby nie było ZSP…? Mówiąc całkiem przewrotnie – czy gdyby nie było szkoły na Wojska Polskiego, jej władza zwierzchnia miałaby okazję realizować tak śmiałe (i zarazem kosztowne) projekty inwestycyjne jak do tej pory? Przypomnijmy: równo dziesięć lat temu oddany został do użytku nowy budynek dydaktyczny. Był to niewątpliwy sukces i szkoły, i władzy. Od tamtej chwili wkroczył do szkoły nowy standard cywilizacyjny. A teraz znowu wyzwanie – budowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych. Jeśli powiodą się zamierzenia, lekcje wychowania fizycznego wrócą nareszcie na normalne, a nawet lepsze tory. Czyż nie jest to znakomita okazja, by powiedzieć, że przychodzący na Wojska Polskiego uczniowie będą mieli mniej szans na gnuśność i wyrośnięcie przysłowiowego garbu?

Nie wiadomo, co jest piękniejsze – miłość czy śpiewanie o niej. W każdym razie za nami czwarta już edycja festiwalu piosenki miłosnej, o którym coraz głośniej i który przyciąga młodzież z ościennych powiatów. W końcu to festiwal „międzypowiatowy”. Pomysł na niego był prosty, taki – ot, walentynkowy. Ale te najprostsze pomysły bywają najtrudniejsze. Świetnie, że zakiełkował on właśnie na Wojska Polskiego, bo gdzieżby indziej? W ogóle jest w tej szkole jakoś tak muzycznie. Przed Bożym Narodzeniem, na przykład, tłumnie śpiewają kolędy. I to od lat. Po prostu lubią czuć się dobrze w szkolnej wspólnocie i trwają w tym upodobaniu. Jak to powiedział Goethe?

„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.
Kto odważy się powiedzieć, że słowa te nie niosą prawdy, także o tej Szkole? No kto?
I jakie inne słowa musiałby wymyślić, gdyby Zespołu Szkół Politechnicznych nie było?
W ogóle i nigdy... Jakie słowa?

Mirosław Jadryszak

Operator obrabiarek skrawających

operator obrabiarek skrawajacych

 • kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia nr 1
 • czas trwania nauki: 3 lata
 • języki obce: angielski

Zajmuje się:

 • instalowaniem i uruchamianiem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
 • obsługą obrabiarki konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
 • programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
 • przygotowaniem obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
 • wykonywaniem obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • wykonywaniem programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną

Kwalifikacje i egzaminy

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Przedmioty zawodowe związane z realizacją kwalifikacji

 • Podstawy maszynoznawstwa - w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem i demontażem
 • Podstawy konstrukcji maszyn - tematem zajęć będzie statyką, dynamiką oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami
 • Podstawy technologii maszyn - w trakcie tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem
 • Obrabiarki - tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym
 • Podstawy elektrotechniki - na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji
 • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia
 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie - na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będzie planował obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapozna się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego
 • Pracownia rysunku technicznego - na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge
 • Pracownia techniczna - na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwości mechanicznych metali i stopów. Zapoznasz się z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar

Zajęcia specjalizacyjne

Na zajęciach specjalizacyjnych będziesz pracował na programach komputerowych, z którymi zapoznasz się na teoretycznych przedmiotach zawodowych:

 • MegaCAD - pracownia rysunku technicznego
 • ZERO-OSN - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Solid Edge - Pracownia rysunku technicznego

Praktyka zawodowa

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych realizowana jest w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie II w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w klasie III w wymiarze 10 godziny tygodniowo. Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie realizowana jest w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie II w wymiarze 3 godziny tygodniowo, w klasie III w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Ponadto w klasie III realizowana jest 4-tygodniowa praktyka w zakładach pracy

Praca zawodowa

Operatorzy obrabiarek skrawających należą do grupy  poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych

Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

mechatronik

mechatronik

 • kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia nr 1
 • czas trwania nauki: 3 lata
 • języki obce: angielski

Zajmuje się:

 • eksploatowaniem, konserwacją i konfigurowaniem elementów automatyki
 • montażem układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, mechanicznych i hydraulicznych
 • wykonywaniem pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych
 • programowaniem i uruchamianiem sterowników mikroprocesorowych
 • zagadnieniami z zakresu techniki, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej
 • montowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych
 • wykonywaniem rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych
 • wykonywaniem konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacje i egzaminy

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Technologie wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 • Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki
 • Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - w klasie I, II i III, w wymiarze 10 godziny tygodniowo

Praca zawodowa

Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Mechanik precyzyjny

mechanik precyzyjny

 • kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia nr 1
 • czas trwania nauki: 3 lata
 • język obcy: niemiecki

Zajmuje się:

 • montowaniem i naprawianiem mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
 • montowaniem, naprawianiem i konserwowaniem przyrządów pomiarowych
 • montowaniem i naprawianiem napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

Kwalifikacje i egzaminy

W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

 • MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Przedmioty zawodowe związane z realizacją kwalifikacji

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
 • Techniki wytwarzania
 • Napędy i sterowania płynów
 • Montaż urządzeń precyzyjnych
 • Obsługa urządzeń precyzyjnych
 • Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Praktyka zawodowa

Zajęcia praktyczne realizowane w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej oraz zakładach Volkswagen, Gestamp i Blum

Praca zawodowa

Zawód mechanik precyzyjny ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Mechanik precyzyjny jest przygotowany do:  wykonywania i naprawiania narzędzi skrawających do metali, przyrządów, uchwytów obróbkowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych; wykonywania napraw elementów prostych mechanizmów i urządzeń oraz typowych narzędzi używanych w ślusarstwie, jak też wykonywania obróbki ostatecznej części maszyn oraz montażu zespołów maszynowych w warunkach produkcji jednostkowej

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Technik architektury krajobrazu

technik architektury krajobrazu

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • kształtowania krajobrazu
 • projektowania terenów zieleni oraz małej architektury ogrodowej
 • wykonywania i nadzorowania prac związanych z zakładaniem terenów zieleni

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu - na tych zajęciach nabędziesz umiejętność określania typów i zasobów krajobrazu. Nauczysz się charakteryzować walory przyrodnicze krajobrazu oraz przeprowadzać analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych
 • Uprawa roślin ozdobnych - nauczysz się klasyfikować nawozy i oceniać ich wpływ na glebę i rośliny. Będziesz rozpoznawał typy i rodzaje gleb. Nauczysz się przeprowadzać analizy funkcjonalno-przestrzennych wnętrz ogrodowych
 • Charakterystyka roślin ozdobnych - tematem tych zajęć będzie rozpoznawanie gatunków roślin ozdobnych oraz zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu. Nauczysz się projektować i wykonywać dekoracje roślinne
 • Projektowanie i urządzanie terenów zieleni (przedmiot łączący w sobie zajęcia z projektowania z zajęciami praktycznym) - tematem tych zajęć będzie nauka projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych. Będziesz projektował układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych. Dodatkowo nauczysz się planować organizację prac związanych z sadzeniem roślin oraz zabiegi pielęgnacyjne roślin. Nabędziesz umiejętność wykonywania rysunków odręcznych z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych. Dodatkowo nauczysz się sporządzać rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • Podstawy projektowania architektury krajobrazu (praktyka) - nabędziesz umiejętność wykonywania projektów koncepcyjnych i technicznych małych form architektonicznych. Nauczysz się wykonywać graficzne projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Kosztorysowanie - nauczysz się rozliczać koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych, a także związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu
 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu - tematem tych zajęć będzie dobieranie materiałów budowlanych do wykonania małych form architektury krajobrazu. Nauczysz się rozróżniać rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu oraz dobierać elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu. Będziesz planował prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu
 • Kurs jazdy ciągnikiem rolniczym (praktyka) - na tych zajęciach nauczysz się zasad wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu, a także zasad prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów - nauczysz się dobierać narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych
 • Historia i rewaloryzacja założeń ogrodowych - tematem tych zajęć będzie rozróżnianie stylów architektury krajobrazu z różnych okresów historycznych, a także określanie walorów kulturowych oraz zasad kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych
 • Materiałoznawstwo i podstawy geodezji - nabędziesz umiejętność rozróżniania rodzajów materiałów budowlanych oraz określania ich zastosowań w obiektach małej architektury. Nauczysz się rozróżniać sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie, a także przestrzegać zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót w terenach zieleni
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obsługi urządzeń biurowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

biologia i matematyka

Zajęcia specjalizacyjne

Na tych zajęciach będziesz pracował przy użyciu następujących programów komputerowych, które będą wykorzystywane w pracy zawodowej:

 • CorelDRAW - program graficzny (wektorowy), używany do wykonywania projektów koncepcyjnych i technicznych terenów zieleni
 • Garden Composer - program do projektowania terenów zieleni, używany do wykonywania projektów koncepcyjnych i tworzenia widoków perspektywicznych
 • AutoCAD - program graficzny (wektorowy), używany przede wszystkim do wykonywania projektów technicznych terenów zieleni, przekrojów itp. 

Praktyka zawodowa

odbywa się w firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik architektury krajobrazu może pracować w firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, firmach projektowych, biurach projektowych, u deweloperów, w urzędach miasta i gminy, kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych, ogrodach botanicznych, biurze wojewódzkiego konserwatora zabytków, centrach ogrodniczych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą

Co słychać u przyszłych techników architektury krajobrazu?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Technik ekonomista

technik ekonomista

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • obsługiwania urządzeń biurowych
 • identyfikowania i interpretowania zdarzeń gospodarczych w skali mikro i makro
 • stosowania w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów i narzędzi finansowych oraz wykonywania analiz i sprawozdań z działalności gospodarczej
 • komunikacji interpersonalnej

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmioty zawodowe

teoretyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy ekonomii – w trakcie tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii zarówno w skali mikro i makro
 • Prawo – tematem zajęć będzie stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • Rozliczenia finansowe podmiotów – nauczysz się identyfikować operacje gospodarcze oraz zasoby niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i bankami
 • Działalność gospodarcza – przedmiot przybliży Ci zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, specyfikę działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Dowiesz się jakie decyzje musi podejmować podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Poznasz źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Kadry i płace – zdobędziesz umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, poznasz podstawy prawa pracy

praktyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Pracownia statystyki – w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki 
 • Techniki komputerowe w pracy biurowej – tematem zajęć jest sporządzanie typowych dokumentów, obsługa administracyjna firm, poznanie obowiązków pracownika biurowego czy asystenta szefa firmy. Poznasz zasady redagowania i przechowywania pism, organizację pracy w biurze wraz z nowoczesnymi urządzeniami biurowymi
 • Pracownia magazynowo-sprzedażowa – przedmiot przygotuje Cię do prowadzenia dokumentacji magazynowej i dokumentacji procesu sprzedaży, poznasz program komputerowy magazynowo-sprzedażowy
 • Pracownia ewidencji i rozliczeń podatkowych – zdobędziesz umiejętność prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego, będziesz pracował na programach do obsługi uproszczonej księgowości
 • Systemy kadrowo-płacowe – w trakcie zajęć poznasz zasady sporządzania dokumentacji kadrowej, nauczysz się rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będziesz potrafił analizować poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, zapoznasz się z podstawami funkcjonowania komputerowych programów kadrowo-płacowych
 • Pracownia planowania – wprowadzi Cię w świat marketingu, nauczysz się sporządzania biznesplanu

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i geografia

Zajęcia specjalizacyjne

mają charakter pracowni komputerowej, w której uczniowie przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz magazynowo-sprzedażowego symulują prowadzenie działalności gospodarczej. Będziesz pracował na programach komputerowych z grupy Insert GT: Subiekt (sprzedaż i magazyn), Rachmistrz (mała księgowość), Gratyfikant (kadry i płace), a także na programie Płatnik, który zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Praktyka zawodowa

odbywa się w urzędach użyteczności publicznej, biurach rachunkowych oraz w bankach
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w jednostkach organizacyjnych np. w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bankach, a także w administracji i księgowości różnych przedsiębiorstw. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach

Co słychać u przyszłych techników ekonomistów?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Technik mechanik

technik mechanik

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń
 • instalowania i uruchamiania obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
 • przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowania przebiegu produkcji

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy maszynoznawstwa - w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem i demontażem
 • Podstawy konstrukcji maszyn - tematem zajęć będzie statyka, dynamika oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami
 • Podstawy technologii maszyn - w trakcie tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z rodzajami materiałów, badaniami nieniszczącymi, obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem
 • Obrabiarki - tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym
 • Podstawy elektrotechniki i automatyki - na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji
 • Procesy produkcji maszyn i urządzeń - tematem zajęć przede wszystkim planowanie obróbki oraz jej dokładność. Sposoby ustalania brył geometrycznych. Zapoznasz się z projektowaniem procesów technologicznych
 • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia
 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie - na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będzie planował obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapozna się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego
 • Pracownia rysunku technicznego - na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge
 • Pracownia techniczna - na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwościami mechanicznych metali i stopów. Zapoznasz się z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar. Będziesz dokonywał badań metalograficznych

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne

Na zajęciach specjalizacyjnych będziesz pracował na programach komputerowych, z którymi zapoznasz się na teoretycznych przedmiotach zawodowych:

 • MegaCAD - pracownia rysunku technicznego
 • ZERO-OSN - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Solid Edge - Pracownia rysunku technicznego
 • SurfCAM - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

Praktyka zawodowa

trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik mechanik należy do grupy najbardziej  poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Co słychać u przyszłych techników mechaników?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Technik budownictwa

technik budownictwa

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • wykonywania określonych robót murarskich i tynkarskich
 • projektowania przy użyciu technik kreślarskich i wspomagania komputerowego
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,rozbiórkowych, a także związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy budownictwa – na tych zajęciach poznasz podstawowe wiadomości o obiektach budowlanych, a także o technologii ich wykonywania. Zapoznasz się z klasyfikacją materiałów budowlanych oraz pomiarami geodezyjnymi. Nieobca będzie Ci również wiedza dotycząca rusztowań i pomostów roboczych. Poznasz prawo budowlane
 • Technologia budownictwa – w trakcie nauki tego przedmiotu zapoznasz się z rodzajami zapraw murarskich i tynkarskich. Poznasz technologię wykonywania tynków oraz właściwości zapraw. Nauczysz się również technik wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – poznasz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Będziesz wiedział jak bezpiecznie wykonywać prace budowlane. Nabędziesz umiejętność rozpoznawania znaków ostrzegawczych na terenie budowy oraz rozpoznania zagrożeń tam występujących
 • Kosztorysowanie – poznasz zasady wykonywania kosztorysów na różnym etapie prac budowlanych również przy wspomaganiu komputerowym. Będziesz wiedział jak przygotować dokumentację do przetargu publicznego, nauczysz się korzystać z ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Organizacja budowy i technologia budownictwa – zapoznasz się z zasadami doboru maszyn i sprzętu budowlanego, a także zasadami sporządzania harmonogramów budowlanych i sieci zależności. Poznasz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z kolejność wykonywania robót rozbiórkowych
 • Pracownia projektowania – na tych zajęciach poznasz rodzaje pisma technicznego oraz zasady wykonywania rysunku technicznego. Nauczysz się również zasad graficznego oznaczania materiałów i elementów budowlanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Pomocne w tym będą Ci programy komputerowe do wykonywania rysunków
 • Pracownia technologii budownictwa – podczas tych zajęć nauczysz się wykonywać receptury mieszanek betonowych oraz zapraw murarskich i tynkarskich. Nie sprawi Ci również problemy dobranie składników zapraw i mieszanek betonowych. Nabędziesz dodatkową wiedzę praktyczną z zakresu murowania ścian, słupów, filarów oraz kominów, a także spoinowania i licowania ścian
 • Projektowanie konstrukcyjne – w trakcie nauki tego przedmiotu poznasz układy sił oraz rodzaje obciążeń działające na obiekty budowlane. Dowiesz się jak należy obliczać układy prętowe proste oraz przegubowe. Zapoznasz się również z podstawami wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych
 • Pracownia organizacji budowy i kosztorysowania – na tych zajęciach dzięki wiedzy teoretycznej zdobędziesz umiejętność wykonywania różnego rodzaju kosztorysów i ofert przetargowych. Będziesz potrafił przygotować zestawienie materiałów oraz harmonogramy konkretnych zadań na budowie

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne

przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz pracy zawodowej. Zapoznasz się w praktyce z programami:

 • NormaPro - do kosztorysowania
 • AutoCAD - do projektowania

Praktyka zawodowa

odbywa się w zakładach budowlanych takich jak Nowbud, Wexel, Lewandowski
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Co słychać u przyszłych techników budownictwa?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Technik elektronik

technik elektronik

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • montażu instalacji elektrycznych, instalacji sieci komputerowych, instalacji telewizji satelitarnej, telewizji przemysłowej i systemów alarmowych
 • naprawy sprzętu elektronicznego
 • projektowania i programowania urządzeń elektronicznych

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Urządzenia radiowo-telewizyjne, Pracownia urządzeń radiowo-telewizyjnych
  - w trakcie nauki nabędziesz umiejętności określania funkcji oraz zastosowania urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki.
 • Instalacje elektryczne i elektroniczne, Pracownia instalacji elektrycznych i elektronicznych - nauczysz się dobierać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych oraz wyznaczania trasy kabli i przewodów elektrycznych. Nabędziesz umiejętność przygotowywania kabli i przewodów elektrycznych do wykonania instalacji. Będziesz potrafił wykonywać instalację kablową natynkową i podtynkową.
 • Pracownia układów i urządzeń elektronicznych - nauczysz się sprawdzać poprawności połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją oraz uruchamiać zainstalowane urządzenia elektroniczne. Nabędziesz umiejętność dobierania mierników do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych. Będziesz umiał wyjaśniać zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów, a także określać czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych.
 • Pracownia programowania urządzeń elektronicznych - nauczysz się instalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych oraz programować urządzenia elektroniczne.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne

przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz pracy zawodowej

 • Pracownia instalacji elektrycznych i teletechnicznych - dotyczy wszystkich instalacji domowych elektrycznych, monitoringu, alarmu, telewizji kablowej
 • Pracownia urządzeń radiowo-telewizyjnych - dotyczy instalacji i konfiguracji urządzeń telewizji satelitarnej i naziemnej, urządzeń systemu monitoringu i alarmu
 • Pracownia układów elektronicznych, Pracownia projektowania i programowania układów elektronicznych - dotyczy projektowania, montażu, pomiarów, programowania układów i urządzeń elektronicznych

Praktyka zawodowa

odbywa się w zakładach pracy z branży elektronicznej
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy z branży elektronicznej - serwis i naprawa urządzeń elektronicznych, montaż systemów alarmowych, monitoringu, instalacji elektrycznych i sieci komputerowych oraz w zakładach przemysłowych, w jednostkach produkcyjnych oraz na utrzymaniu ruchu produkcyjnego. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą

Co słychać u przyszłych techników elektroników?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Technik informatyk

technik informatyk

 • kształcenie w Technikum nr 1
 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 • Wykorzystanie informatycznych technik biurowych - będziesz posługiwał się oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, Open/LibreOffice oraz aplikacjami dostępnymi w "chmurze"
 • Wykorzystanie urządzeń komputerowych i peryferyjnych - nabędziesz umiejętność montażu i diagnostyki podzespołów i urządzeń techniki komputerowej
 • Stosowanie systemów operacyjnych - tematem tych zajęć jest instalowanie, konfiguracja i administrowanie systemami Windows oraz Linux
 • Projektowanie i montowanie lokalnych sieci komputerowych - na tych zajęciach zapoznasz się z architekturą sieci komputerowych, sprzętu sieciowego oraz budową sieci
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi - będziesz konfigurował i zarządzał serwerami sieciowymi Windows i Linux

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • Tworzenie i administrowanie baz danych - nauczysz się zarządzać bazami danych Microsoft Access oraz SQL
 • Stosowanie technik graficznych i multimedialnych - nabędziesz umiejętność obsługi programów PhotoShop, CorelDRAW, GIMP, Flash i innych aplikacji na otwartej licencji
 • Tworzenie stron internetowych - nabędziesz umiejętność tworzenia stron internetowych HTML, CSS, JavaScript, XML, Ajax, jQuery
 • Tworzenie aplikacji internetowych - zapoznasz się z aplikacjami internetowymi PHP, systemami CMS - Joomla, WordPress, Drupal

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Praktyka zawodowa

odbywa się w firmach informatycznych lub posiadających działy IT
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik informatyk jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy. Może znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy posiadających własne działy obsługi informatycznej oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu serwisu komputerowego, projektowania i utrzymania serwisów WWW. Dla pracodawców szczególnie przydatne będą umiejętności programowania aplikacji internetowych, budowy i administrowania sieciami komputerowymi oraz umiejętności konfiguracji i diagnostyki sprzętu komputerowego

Co słychać u przyszłych techników informatyków?

zobacz aktualności dotyczące tego zawodu >>

Zawody nauczane w ZSP:

informatyk elektronik budowlaniec mechanik ekonomista architekt operator mechatronik precyzyjny

Prezentacja kierunków

 

REKRUTACJA 2020

 

Witamy na stronie prezentującej ofertę edukacyjną

Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni!

 

Strona systemu Nabór: nabor.pcss.pl/szkolaponadpodstawowa 

Instrukcja dotycząca elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór kliknij tutaj!

 

Informator dla rodziców dostępny pod adresem: nabor.pcss.pl/wrzesnia

 

 Technikum (pięcioletnie):

kola

technik informatyk

technik elektronik

technik budownictwa

technik mechanik

technik ekonomista

technik architektury krajobrazu

Branżowa Szkoła I stopnia (trzyletnia):

operator obrabiarek skrawajacych

mechatronik

mechanik precyzyjny

Dokumenty:


 

Wyszukiwarka

Złota Tarcza Techniak 2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni jest w gronie najlepszych techników w Rankingu PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”


edziennik


Zdalne lekcje


Office365


Projekt: Nauka - to lubię!


Projekt: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!


Code for Green


Szkoła Mistrzów Programowania


logo NPRC


logo ASNS


logo mLegitymacja


logo kartaSzkolna


logo PDO_ZSPbip
wikipedia cisco

erasmus

czas zawodowcow logo

akademia programowania

  pnwm piosenka milosna

  logo zsptv logo przedsiebiorczy

ZPORR  tasman

kapital ludzki 

4metal

 epuap

 

dkms